Het Gilde

Sint Martinus, voor jong en oud!

Het schuttersgilde St. Martinus is een vereniging waar iedereen welkom is en waar je met het hele gezin actief kunt zijn. Denk hierbij aan de concoursen, waar alle onderdelen van het schuttersgilde aanwezig zijn. Het schuttersgilde beschikt over eigen kleding, instrumenten, vaandels, bogen en luchtgeweren waar je gebruik van kunt maken. Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op één van de repetitieavonden, waar onder deskundige leiding wordt gerepeteerd en getraind. Heb geen drempelvrees, het is de moeite waard.

Doelstelling

Schuttersgilde St.Martinus stelt zich ten doel Gaanderense én gilde tradities te handhaven of ze in ere te herstellen. Zij bevordert sociale, culturele en sportieve activiteiten binnen, en ten dienste van de Gaanderense gemeenschap.

Onderdelen

Schuttersgilde St. Martinus bestaat uit de volgende onderdelen:

Een stukje geschiedenis

Schutters, de naam zegt het al, moesten van oorsprong zorg dragen voor de verdediging van eigen land, stad of dorp. Reeds in de 16e eeuw hebben de schutters een belangrijke plaats ingenomen binnen de leefgemeenschap. Immers, zij waren het die in moeilijke tijden voor de veiligheid van de bevolking borg moesten staan en daarvoor aanzien genoten. Langzamerhand verdween de militaire taak van de schutters en kreeg het begrip " schutterij " een geheel eigen betekenis. Rond 1870 liepen er in Gaanderen al schutters rond. In die tijd werd de toenmalige " Compagnie St.Martinus " opgericht. St.Martinus heeft volgens de overlevering ooit bestaan uit 13 onverschrokken maar vooral ongehuwde mannen uit Gaanderen. Wanneer één van hen maar op het idee kwam tóch in het huwelijksbootje te stappen, moest hij zich onmiddellijk als lid bedanken. Ja, heren, dat waren nog eens tijden! Later kwam het begrip schutterij in zwang, terwijl heden ten dage iedereen in Gaanderen weet van het vertrouwde Schuttersgilde St.Martinus. In 1952 werd door het gilde de aansluiting gevonden bij de Gelderse Federatie van Schuttersgilden. Sindsdien heeft St.Martinus in en om Gaanderen een vaste plaats verworven binnen de gemeenschap. De belangrijkste rol van de schutters is het organiseren van de jaarlijkse kermis. En, zoals u wellicht weet, is het schuttersgilde daar heer en meester in! Maar naast de kermis is St.Martinus uiteraard ook betrokken bij velerlei andere activiteiten. Men doet mee aan concoursen en zet luister bij met muziek en vaandel bij jubilea, carnaval en andere feesten. Verder kent St.Martinus vandaag de dag, naast het tambours- en majorettenkorps, een eigen vendeliers en hand- en kruisboogafdeling. St. Martinus Gaanderen is een actieve vereniging van mensen die vol enthousiasme en vakmanschap hun hobby uitoefenen. Zoals menig andere vereniging kan ook het schuttersgilde nieuwe actieve leden gebruiken. Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen bij één van onze bestuursleden, of op één van onze repetitieavonden.

Rustend lid

Naast het actieve lidmaatschap kunt u ook rustend lid worden. U betaalt dan slechts € 5,-- per jaar en kunt hiervoor meeschieten op de jaarlijkse kermis om het koningschap van Gaanderen. Voor de dames is er het aloude vogelknuppelen. Dit alles op de maandagmorgen tijdens de kermis. Tevens wordt er om de vijf jaar door de "oud-koningen" om de Keizertitel gestreden.

Demonstraties

U bent op zoek naar een leuk en veelzijdig evenement in de omgeving van Doetinchem? Leden van de hand- en kruisboogafdeling verzorgen op verzoek hand- en kruisboog en luchtbuks demonstratieavonden. Een prima idee voor verjaardagen, buurt- en bedrijfsfeestjes, waarbij we uitgaan van minimaal 25 personen. Voor een vastgesteld bedrag per persoon zal 4 uur vermaak geboden kunnen worden, drankjes en hapjes hierbij inbegrepen. Voor informatie hierover mail naar secretariaat@stmartinusgaanderen.nl

Geef een reactie