Tot onze grote droefenis is ons gewaardeerde lid
André Jansen woensdag 20 oktober overleden.

André was lid van de kruisboogafdeling
en tevens onmisbaar met de
op- en afbouw van de kermis.

Wij wensen zijn familie veel sterkte
met dit verlies.

Bestuur en leden Schuttersgilde
St. Martinus Gaanderen

Continue reading...

UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING

Presentatie van de Koninklijke Erepenning door burgemeester
Mark Boumans

Burgemeester Boumans rijkt de Erepenning uit
aan onze voorzitter Gerard Huntink

De Erepenning van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Schuttersgilde St. Martinus heeft nu het predicaat Koninklijk.

Op 10 september jl. heeft ons Schuttersgilde uit handen van
burgemeester Mark Boumans de Koninklijke erepenning ontvangen
van Z.M. Koning Willem-Alexander i.v.m. ons 150-jarig bestaan.

Ter ere hiervan is er een receptie geweest waarbij onze burgemeester
benadrukte, dat dit erg weinig voorkomt en dat het Schuttersgilde
St. Martinus Gaanderen de oudste vereniging van Gaanderen is.
Uiteraard zijn wij hier bijzonder trots op!!

Continue reading...

150-JARIG BESTAAN VAN ONS SCHUTTERSGILDE

Het is jullie niet ontgaan,
Schuttersgilde Sint Martinus Gaanderen bestaat in 2021 “150 jaar”.
Wij hadden het gehele jaar activiteiten gepland, 9 januari het nieuwjaarsconcert samen met SBOG en het Gaanderens Mannenkoor, Jubileumweekend op 29 en 30 mei met op 30 mei Kringdag de Achterhoek en het uitbrengen van het jubileumboek.
Als de voorschriften het toelaten willen wij het jubileumboek dit jaar alsnog presenteren.
Ook hopen wij, dat dit jaar de kermis op 11-12-13- en 14 September kan doorgaan.
Het is zo jammer, maar helaas, het mag niet zo zijn, dat wij ons jubileum dit jaar normaal mogen vieren.

[Lees meer...]
Continue reading...