DE KONINKLIJKE EREPENNING

uitgereikt n.a.v. het 150-jarig bestaan van ons schuttersgilde