UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING

Presentatie van de Koninklijke Erepenning door burgemeester
Mark Boumans

Burgemeester Boumans rijkt de Erepenning uit
aan onze voorzitter Gerard Huntink

De Erepenning van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Schuttersgilde St. Martinus heeft nu het predicaat Koninklijk.

Op 10 september jl. heeft ons Schuttersgilde uit handen van
burgemeester Mark Boumans de Koninklijke erepenning ontvangen
van Z.M. Koning Willem-Alexander i.v.m. ons 150-jarig bestaan.

Ter ere hiervan is er een receptie geweest waarbij onze burgemeester
benadrukte, dat dit erg weinig voorkomt en dat het Schuttersgilde
St. Martinus Gaanderen de oudste vereniging van Gaanderen is.
Uiteraard zijn wij hier bijzonder trots op!!