Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering
Op zondag 27 juni 2021 te 11.00 uur
houden we onze algemene ledenvergadering.
In welke vorm dit plaats vindt, in het clubgebouw of online, kunnen we nu nog niet zeggen. Dit is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen.
De wijze waarop we de vergadering kunnen houden wordt mede bepaald door het aantal mensen, die de vergadering bijwonen. Daarom is het erg belangrijk dat jij je opgeeft als je erbij wilt zijn. Dit kan door op deze link te klikken. Het aanmelden kan t/m 9 juni. De jubilarissen worden niet tijdens de ledenvergadering gehuldigd. Dit wordt verplaatst naar de Gildedag.